Tagged: Heldagsskole

Skolernes indeklima er blevet værre

60 procent af landets skoler overskrider grænseværdien for CO2 i klasselokalerne. Af Martin Hammer For fem år siden så det allerede slemt ud med koncentrationen af CO2 i skolernes klasselokaler. Dengang havde 56 procent for meget CO2 i...

Slutspurt før skolestart

Mens andre holdt sommerferie, har skoler-nes pedeller haft travlt med at gøre klar til heldagsskolen. På Gyvelhøjskolen i Skanderborg har 42 lærere fået hver deres forbe-redelsesplads. Lokalerne blev næsten klar, men nogle møbler manglede, og gardinerne var endnu...

En sø af urin

På Grøndalsvængets Skole forbereder teknisk ejendomsleder Benni Willumsen sig på de nye tider efter sommerferien. Lugten river i næsen. På gulvet ligger en sø af urin, man skal skræve over for at komme tørskoet ind på selve toilettet....

Elever må holde sig hele dagen

Mange skoler er ikke klar til, at eleverne skal opholde sig på skolen hele dagen. Toiletterne udgør et særligt problem. “Toiletterne er ofte ulækre. Lugten kan være slem, og man kan aldrig være sikker på, om der er...

Heldagsskolen – pedellen bliver mere synlig

Det tekniske servicepersonales erfaringer med heldagsskolen er generelt positive, selv om det betyder ekstra slitage, mere snavs og mere planlægning. Se oprindelig artikel med billeder I 2006 startede de første forsøg med heldagsskole i Aarhus, Odense og Høje-Taastrup....

Heldagsskolen – mere liv og mindre hærværk

Søndervangsskolen i Aarhus har i snart syv år fungeret som heldagsskole. Pedellens arbejde bliver mere tydeligt, og det betyder mindre hærværk. Se oprindelig artikel med billeder “Hej Ivan. Hvad skal du lave?” Teknisk serviceleder Ivan Berthel er inde...