Monthly Archive: september 2020

Klimamarch 2020

Klimamarchen i år blev på grund af Corona afholdt noget anderledes end sidste år. Demonstranter med behørig afstand dannede en menneskekæde rundt om søerne i København. Også i andre byer blev lignende arrangementer afholdt for at opretholde presset...